Информация за школата

 

Българска Школа Медуей е регистрирана в списъка на българските неделни училища в чужбина на българското министерство на образованието.


Школата се провежда всяка събота от 09:30 - 13:00  в сградата на гимнзията Томас Авелинг в Рочестър. Адресът е:


The Thomas Aveling School

Arethusa Road

Rochester

Kent

ME1 2UW


bgcommunitymedway@yahoo.co.uk


Програмата е походяща за деца от 5-16 години и е разделена на два основни предмета изучавани в 7 класа - от подготвителен до 6 клас:


- изучаване на български език (писмен и говорим) и литература;


- изучаване на българска история.


Регистрация


Годишната такса за регистрация за всички курсове на асоциацията е: £75


Имаме ограничен брой места - не оставяйте регистрацията за последния момент.


Форма


Принципи и правила 


Закрила на детето

Поведение

Дискриминация

Равноправие

Безопасност